Browsing loại

Khám Phá

Những sát nhân khét tiếng có IQ ngang ngửa thiên tài

Trong thời gian quan, dư luận thế giới không khỏi bất ngờ khi hay biết một số tên sát nhân khét tiếng có IQ của thiên tài. Thay vì sử dụng trí thông minh vào những việc có ích cho xã hội thì chúng dùng bộ óc thiên tài để thực hiện hàng loạt…